Petunjuk Kepemimpinan Bait Suci dan Sejarah Keluarga 2019

family history

Penatua Bednar memberikan sambutan pada diskusi panel dan ceramah mengenai peranan pertemuan koordinasi dalam pekerjaan bait suci dan sejarah keluarga.

Penatua Stevenson menyoroti pentingnya setiap anggota menjadi familier dengan peralatan sejarah keluarga agar mereka dapat berperan serta dalam kegiatan yang menuntun mereka ke bait suci.

Penatua Renlund memperjelas pola-pola kemimpinan bagi konsultan bait suci dan sejarah keluarga lingkungan serta mengimplementasikan pertemuan dan rencana.

Penatua Bednar memimpin pertemuan koordinasi bait suci dan sejarah keluarga.