Doa

Tulisan Suci

Berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu, dan Dia akan mengarahkan engkau demi kebaikan (Alma 37:37); Kamu mesti selalu berdoa kepada Bapa dalam nama-Ku (3 Nefi 18:19); Jadilah engkau rendah hati; dan Tuhan Allahmu akan menuntun tanganmu, dan memberi engkau jawaban terhadap doa-doamu (A&P 112:10). 

Pertanyaan

  • Bagaimana doa telah memberkati hidup Anda?
  • Apa artinya berdoa dalam nama Yesus?
  • Apa peran kerendahhatian dan rasa syukur dalam menerima jawaban atas doa?

Sasaran

Doa yang tulus menghubungkan kita ke surga. Allah sangat ingin memberkati kita, tetapi beberapa berkat datang hanya ketika kita memintanya. Untuk berdoa seperti Yesus berdoa, kita harus selalu bersedia mengatakan, “Jadilah kehendak-Mu.”

 

Kembali Memilih Topik